Od počátku roku 2016 zahajujeme v rámci našich aktivit další sekci - Průmyslové padělky. Důvody jsou následující.

Padělání a falšování je možno bez nadsázky v současné době považovat za ekonomický terorismus se všemi s tím spojenými důsledky. Jedná se o podkopání ekonomické a sociální stability společnosti, kdy dochází k vysávání a poškozování výrobců a celé společnosti s negativními dopady na příjmy, zaměstnanost a sociální jistoty občanů i celých států. Současné evropské společnosti problém falz a padělků nedokáží uchopit, natož řešit. Z tohoto důvodu se padělání nezadržitelně šíří. Problém padělání je zakódován v lidské povaze a rovněž v ekonomice a správě naší západní společnosti. Státní orgány v současné době nejsou schopné přílivu padělků zamezit. Je zřejmé, že nelze zastavit šíření padělků pouze represivní cestou. Každý si jistě vybaví televizní záběry z kontrolních akcí celníků a ČOI. Není tajemstvím, že hned druhý den jsou zajištěné padělky doplněny další várkou. Výskyt a zejména prodej padělků má výraznou souvislost s nedostatečnou výchovou a vzděláním občanů - spotřebitelů, zejména mladé generace. Bez vhodné prevence a výchovy nedojde k pozitivní změně. Bez zásadních změn v postupech v boji s padělky bude Česko a Evropa ekonomicky likvidována stále se zrychlujícím tempem. Z výše uvedených důvodů jsme přistoupili k  rozšíření našich webových stránek fakestop.eu o Průmyslovou sekci jako prostředku komunikace a vzájemného informování výrobců, spotřebitelů, neziskových organizací a státních orgánů.

plzen2015

Logo MK

eu-2

Logo PK