Aktuality

Aktuality

Co s tím?

Že mají v Číně problémy s autorským a patentovým právem je možné vidět na soše Hodiny od Wendy Taylor, která sochu dělala pro Londýn. Někomu se tak zalíbila, že ji téměř shodnou vyhotovil i pro Shanghai. Pokud chce někdo věřit tomu, že je to náhoda, ať tomu věří. Je otázka, jak si mají evropští umělci a výrobci chránit své patenty a díla. 
Tato otázka je ještě aktuálnější po zjištění, že se autorka obrátila na organizaci zabývající se právy umělců Dacs, stejně jako britskou a čínskou vládu. Přesto, že učinila tyto kroky, vyjadřuje pochyby, že to povede k nápravě plagiátorství. 
Pokud sděluje, že “zákony ohledně autorského práva končí, upřímně, na hranicích Evropy a čínské zákony jsou velmi odlišné,” tak to rozhodně není dobrá zpráva.. 
Dobrá není ani další zpráva, “hnát za to někoho k soudu nebo s tím cokoli dělat není po finanční stránce možné“.

Celý článek k přečtení zde nebo v Zajímavých odkazech.

Zdroj: http://www.independent.co.uk

Ve světě přibylo padělků

Tuto informaci přináší článek v HN zde , který pracuje se studií, kterou zveřejnil pařížský sekretariát OECD a Úřad Evropské unie pro intelektuální vlastnictví. Studie vypočítává určité procento celosvětového dovozu, které je postiženo paděláním.Určuje škodu okolo půl bilionu dolarů. Sděluje informaci, že padělání se netýká jen luxusních značek, ale i strojírenských výrobků a léky. Rovněž ukazuje způsoby dopravy padělků.

Bez zajímavosti není ani následující odkaz, který uvádí vysoké procento padělků na čínských e-shopech - zde.

 

Padělání designu

Pokud si někdo myslel, že padělání je vlastní zejména umění, tak stále více zjišťuje, že tomu tak není. Opak pravdou. Právě oblast průmyslu, včetně designu je něco, kde se paděláním a porušováním patentů generuje více finančních prostředků. Právní spor a žaloba na ochranu značek a patentů je jistě jednou z možností. Je otázkou jak je účinná a jak je náprava rchlá. Druhá možnost je prevence a upozorňování na problém. To se právě odehrálo na výstavě disignu v Paříži. Jak to organizátoři zrealizovali se můtete podívat zde. V naší společnosti, která chce využívat znalostní ekonomiky, je to výrazný problém. Z nápadů profituje někdo jiný.

Průmyslová sekce

Od počátku roku 2016 zahajujeme v rámci našich aktivit další sekci - Průmyslové padělky. Důvody jsou následující.

Padělání a falšování je možno bez nadsázky v současné době považovat za ekonomický terorismus se všemi s tím spojenými důsledky. Jedná se o podkopání ekonomické a sociální stability společnosti, kdy dochází k vysávání a poškozování výrobců a celé společnosti s negativními dopady na příjmy, zaměstnanost a sociální jistoty občanů i celých států. Současné evropské společnosti problém falz a padělků nedokáží uchopit, natož řešit. Z tohoto důvodu se padělání nezadržitelně šíří. Problém padělání je zakódován v lidské povaze a rovněž v ekonomice a správě naší západní společnosti. Státní orgány v současné době nejsou schopné přílivu padělků zamezit. Je zřejmé, že nelze zastavit šíření padělků pouze represivní cestou. Každý si jistě vybaví televizní záběry z kontrolních akcí celníků a ČOI. Není tajemstvím, že hned druhý den jsou zajištěné padělky doplněny další várkou. Výskyt a zejména prodej padělků má výraznou souvislost s nedostatečnou výchovou a vzděláním občanů - spotřebitelů, zejména mladé generace. Bez vhodné prevence a výchovy nedojde k pozitivní změně. Bez zásadních změn v postupech v boji s padělky bude Česko a Evropa ekonomicky likvidována stále se zrychlujícím tempem. Z výše uvedených důvodů jsme přistoupili k  rozšíření našich webových stránek fakestop.eu o Průmyslovou sekci jako prostředku komunikace a vzájemného informování výrobců, spotřebitelů, neziskových organizací a státních orgánů.

Aktualita 2

Článek se připravuje.

Aktualita 1

Článek se připravuje.

plzen2015

Logo MK

eu-2

Logo PK