Poslední dobou se na trhu objevuje velké množství falz tohoto významného malíře. Jedná se o internetové i kamenné galerie. Falzifikátoři se snaží využít skutečnosti, že autorova díla jsou v současné době velmi vyhledávaná a také jeho mimořádné plodnosti i mnohotvárnosti tvůrčích období. Velmi důležitou skutečností je i to, že signatury falz se velmi liší od pravých signatur autora, zatímco mezi sebou vykazují značnou podobnost. To vede k zamyšlení, zda nepocházejí od jednoho autora. Ztěchto důvodů chceme veřejnost v co největší možné míře upozorňovat na falza děl tohoto malíře. Předmětné pochybné obrazy najdete v našem seznamu: Falza-pochybné autorství.

plzen2015

Logo MK

eu-2

Logo PK