Německé soudnictví je náš vzor. Po 3 letech byli ve Wiesbadenu odsouzení 2 pachatelé za podvod a padělání původu obrazů. Jednalo se o padělání ruské avantgardy. Jména pachatelů a galerie SNZ by bylo dobré si zapamatovat a při nákupu uměleckých děl to držet v patrnosti. Z případu plyne poučení, že pachatelé jsou daleko vpředu, jsou si vědomi důležitosti původu obrazů a právě ten padělají. Plyne z toho, že při prověřování obrazu bude potřeba se věnovat ve zvýšené míře právě dokladům o provenienci. Soudci uvedli, že neexistují důkazy o tom, že falešné obrazy byly vyrobeny na žádost obžalovaných. To taky nebylo třeba, padělaných obrazů, lepších či horších, koluje ve světe umění, ve sbírkách i na internetu nekonečné množství. Rozhoduje věrohodnost legend o původu obrazů! S tím je spojené ovlivňování znalců! A ještě jednu věc soud ukázal, a to propojení s organizací jménem "Mezinárodní komora ruského modernismu" (Incorm), která ověrovala původ děl. Zde je zase ukázáno na propojení na pařížského "odborníka" Jeana Chauvelina, který byl součástí Incorm a dodával galerii SNZ certifikáty pro "nepochybně pravé" obrazy. To už je příběh o ostudě v Gentu a Tours. Je potřeba si přát, aby naše soudy rozhodovaly aspoň tak rychle jako ty německé. Celý článek k přečtení zde.

plzen2015

Logo MK

eu-2

Logo PK