Nabízíme na jednom místě informace o padělcích nejen uměleckých ale i průmyslových. Dále komunikaci s poškozenými, konzultace či nasměrování na kompetentní orgán. Školení a besedy pro veřejnost. Prostor pro informace o padělcích s cílem informování jak spotřebitele tak poškozené firmy. Cílem je vytvořit širokou komunikační platformu.

plzen2015

Logo MK

eu-2

Logo PK