Nálezy ÚS v oblasti padělků - II._US_807_19, II._US_2713_18

Rozsudek po 9 letech od spuštění akce - Kovařík + Sýkorová - březen 2019 - KS Plzeň - rozsudek

Rozsudek NS nad padělatelem Ptáčníkem a soudním znalcem Mikuláštíkem - rozsudek

Rozsudek Krajského soudu v Brně: případ Trojský kůň, padělatel Libor Prášil - rozsudek

Obžalovaný Janulík byl zproštěn obžaloby - soudní rozhodnutí 

Policie nenašla padělatele obrazu Jana Kanyzy - usnesení - strana 1, strana 2

První rozsudek z akce Trojský kůň

Rozsudek krajského soudu Ostrava,pobočka Olomouc ze dne 1.5.2005

Rozsudek z akce Trojský kůň

plzen2015

Logo MK

eu-2

Logo PK