Při rozhovoru s nabyvateli padělaných předmětů, kteří se stali obětí trestného činu, v jehož důsledku jim vznikla majetková škoda, jsme zjistili, že je nepostradatelné kvalitní  zastoupení poškozeného advokátní kanceláří, která má s touto problematikou zkušenosti. Takto poškozeným doporučujeme služby advokátů, které  najdete ve složce Právní služby.

 

plzen2015

Logo MK

eu-2

Logo PK