Sběratelé,  investoři a kulturní veřejnost jsou utvrzování v tom, že významné sbírky a galerie mají takové mechanismy, že se v nich nachází to nejkvalitnější, a skutečně tomu tak většinou je, a že se v jejich  sbírkách  nemohou vyskytovat falza. Stále více se ukazuje, že tomu tak není.  Pokud se ve fondech falza objeví, tak je to v důsledku nekvalitní či dokonce zločinné akviziční činnosti. Nyní se nebavíme o odkazech a darech.Pro odborníky na dílo bratří Čapků bylo překvapivé zjištění, že ve sbírkách Muzea  Peggy Guggenheim Collection v Benátkách se nachází koláž Karla Čapka.Když se se svými pochybnostmi obrátili na muzeum, tak to obraz stáhlo.Dá se předpokládat, že falzátor zneužil jméno Karla Čapka , který je přeci jen známější než jeho bratr výtvarník. Zcela jistě se podobné výtvory značené K.Č. budou dále vyskytovat ve sbírkách či na trhu.

 capek benatky obr

https://www.guggenheim-venice.it/en/art/works/intertwined-forms/

plzen2015

Logo MK

eu-2

Logo PK