Aktuality

Aktuality

Zničit falzum Chagallla?

18. dubna 2014

Po přečtení článku, začne hodně čtenářů, zejména z okruhu sběratelů a investorů, uvažovat, jak mají postupovat, aby se nedostali do pozice sběratele Langa. Jsou to zejména otázky:
- Je správné ničit zjištěné padělky?
- Nevede ničení k tomu, že majitelé nechtějí podstupovat takové nebezpečí?
- Je skutečně dědic ta správná autorita?

Jsou to otázky, o kterých se dá dlouho diskutovat, rozhodně však cílí ke kořeni problému a způsobu řešení. Náš pohled je, že není nutné falza ničit, ale zamezit tomu, aby se vracely zpět na trh. Trh začíná být nastaven tak, že dílo musí mít jasnou provenienci a potvrzení důvěryhodné autority. Pokud taková expertiza u díla není, ztrácí se možnost jeho prodeje. V současné době jsou takovými autoritami Komitéty na konkrétní autory. Zde je však nutné mít na zřeteli, že v minulosti se dědici umělce sami podíleli na šíření falz. Potřebnosti důvěryhodných expertiz jsou si vědomi i padělatelé. Snad jedinou cestou je hloubková objektivní expertiza odborníků z potřebných oborů zaštítěná státní autoritou.

Soud s prodejci a výrobci padělků v Plzni

20. března 2014

Dne 19.3.2014 začalo u krajského soudu v Plzni po 3 a půl letech od zásahu policie a několikerém odročení hlavní líčení s prodejci a výrobci padělků uměleckých děl. Při poslechu obžaloby se zdálo, že v Plzeňském kraji bylo centrum mezinárodního obchodu s díly významných světových malířů. Nesčetněkrát byla čtena jména  Picasso, Klée, Kandinsky, Chagall, Malewicz, Schiele a další. Většinu obrazů a kreseb, o kterých nebylo zjištěno, kdo je vyhotovil, měli obžalovaní Kreuzer a Kovářík zakoupit již v roce 1993 za částku 50 000 marek. Obrazy začali po roce 2004 prodávat. Zajímavou roli  v celém případu hrál  Jiří V.Kotas, který  společně s obžalovaným Šimonem hledali na obrazy kupce. Kotas byl policií zadržen v roce 2009 v Ostravě, následně zmizel v zahraničí. Rovněž bude zajímavé sledovat, jak soud vyhodnotí roli obžalované Sýkorové, která měla pro Kováříka malovat varianty obrazů významných malířů.  Velmi často bylo v obžalobě čteno jméno Jiřího Dvorského , znalce, který oceňoval obrazy ze sbírky. Odbornost tohoto znalce ukázal již v minulosti pořad České televize.  Tomuto znalci stačí , když je na obraze napsáno Picasso a je to pro něj  originál od Pabla Picassa, a podle toho stanoví i cenu. A takových odborných posudků vypracoval tisíce. Právě probíhající soud je po delší době první, který řeší problematiku prodeje padělků. Jeho průběh budeme sledovat s nadějí, že bude mít pozitivní zpětnou vazbu do společnosti, zejména do uměleckých , sběratelských a investiční skupin.
http://www.denik.cz/plzensky-kraj/soud-v-plzni-zacal-resit-rozsahlou-kauzu-obchodu-s-padelky-obrazu-20140319.html

Aukro.cz

10. března 2014

Přestože při prodeji na Aukro na prodávající vyskočí upozornění:  Ve Vašich nabídkách nesmíte: 1. Nabízet padělané zboží , dochází neustále k tomu, že se  takové předměty neustále nabízí. Jako příklad je možno si prohlédnout podivná díla  Kamila Lhotáka na  Falza-Pochybné autorství.  Ze zákazu, který  byl umístěn na stránky Aukra  je zřejmé, že počet nabízených padělků a následné řešení bylo tak masivní, že Aukro problém vyřešilo uvedeným zákazem. Veškerá odpovědnost je nyní na prodávajícím.

Padělaný Zrzavý

29. ledna 2014

Ve složce Falza- aktuální seznam je možno se podívat na obrazy, které byly zajištěny v případu Trojský kůň. Některá ze zjištěných falz Jana Zrzavého byla následně navrácena původním majitelům. Přestože těmto majitelům věříme, že je nepustí opět do oběhu, zveřejňujeme jejich fotografie. Zájemcům o díla Jana Zrzavého doporučujeme prohlédnout si výše uvedenou složku. Zcela jistě existují lepší možnosti na uložení peněž a kvalitnější obrazy do sbírky.

Hydepark - Vít Vlnas

28. ledna 2014

Dne 21.1.2014 byl hostem Hydeparku  prozatímní ředitel Národní galerie prof.Vít Vlnas - http://www.ceskatelevize.cz/specialy/hydepark/21.1.2014/ .  V zajímavém rozhovoru se zmiňuje i o problematice falz ( 43.minuta pořadu). Potvrdil, že NG disponuje falzy, zejména ze zajištěného německého majetku. Falza by však neměla by být mezi zakoupenými předměty. Falza dokumentují a evidují, vedou je jako sbírkové předměty. Zajímavá a kvalitní jsou  falza středověkých deskových italských maleb. Jak bylo Vlnasem uvedeno, výstava falz by byla jistě zajímavá, dokonce prý NG o ní uvažuje. Zmínka padla i o prověřování obrazů veřejností. Tento původně chvályhodný návrh se zvrhl v to, že do NG chodili zejména podivní obchodníci s uměním, kteří chtěli posouzení obrazů zadarmo. Tato praxe byla následně zastaveno. Velmi důležitou otázkou je, co dělala NG s informací, že jí byla předložena falza? Pokud nepodnikla žádné kroky, tak tím umožňovala kolování  falz, tedy přesně to, čeho se v jiné části pořadu Vlnas obává.

Nejvyšší nabídka

26. ledna 2014

Je téměř povinností všech sběratelů, investorů, milovníků umění a romantiky, aby zhlédli film G. Tornatoreho - Nejvyšší nabídka. Hlavní hrdina filmu znalec umění a starožitností V. Oldman je prototyp člověka, který je pohlcen uměním. Kdo žije uměním, tak se neubrání myšlenkám o falzech. Oldman je přesvědčen, že v každém padělku je zároveň originální projev padělatele, podle čehož se dá padělek poznat. Máme dnes takové znalce, kteří to dokážou? Lze tomu skutečně věřit? Doporučujeme nespoléhat pouze na názor Virgila Oldmana, ale i na technologické expertizy a zkoumání skutečného původu předmětu. Virgil nakonec na vlastní kůži pozná, že se dá padělat i láska když zjistí, že se stal obětí podvodu, který byl na něj připraven s cílem zmocnit se jeho unikátní sbírky. Je to situace, která ukazuje na důležitost dokumentování sbírkových předmětů pro případné pátrání a následné prokazování vlastnictví v případě krádeže. Film je zajímavý i tím, že obsahuje i záběry ze Starého Města v Praze.

http://kultura.idnes.cz/recenze-nejvyssi-nabidka-0hp-/filmvideo.aspx?c=A130911_154313_filmvideo_ts

http://avmania.e15.cz/nejvyssi-nabidka-recenze-filmu

Padělání trhu s uměním v Číně

26. ledna 2014

NY Times se věnuje trhu s uměním, kde se ve značné míře prodávají padělky umění a starožitností. Trh za posledních 10 let narostl o 900 procent. Svědčí to o výrazném růstu čínského trhu. Na stimulaci trhu se podílí i 20 programů televize, které se věnují sbírání a identifikaci umění. Jistým kazem je, že až 1/3 obchodů aukčních síní nebylo uhrazeno. Situace je tak neudržitelná, že se zavádí opatření, která by tomu měla zamezit- vysoké zálohy od dražitelů a vytváření černých listin. Praktiky, které by jistě našly uplatnění i na našem trhu. Článek ukazuje masovou výrobu padělků v Číně a jejich distribuci. Skandálů přibývá. Tím, že roste poptávka a cena, množí se krádeže umění z muzeích, černý trh a vykrádání hrobů. To jsou skutečnosti, které známe i z ČR z 90.let. Aukční domy v Číně realizují falešné nabídky, jedná se o praktiky, které jsou nám rovněž známé. Čínská vláda v letech 2008-2011 odebrala licenci 150 aukčním domům, uskutečnila to z různých důvodů, včetně prodeje falz. Kolik uzavřela obchodů česká vláda za prodej padělků? Žádný. Je zřejmé, že se máme od komunistické vlády, která si uvědomuje problém, co učit. Pokud nebude seriózně přistoupeno k opatřením proti prodeji padělků, dojde ke ztrátě důvěry v trh a jeho pádu.

Uzavření čínského muzea s padělanými exponáty

26. ledna 2014

V Číně je možné vše. Je tam dokonce možné zavřít muzeum, které vystavuje padělky. Je to možná překvapující přístup, ale i v našich podmínkách by jistě bylo vhodné takový novátorský přístup, které použily čínských úřady, aplikovat. Škoda, že článek neobsahuje více informací o vlastnických strukturách muzea a o tom, kdo z nákupu a prodeje falz profitoval. Přístup údajného vlastníka je podezřele lehkovážný.

Překlad článku zde.

plzen2015

Logo MK

eu-2

Logo PK