Aktuality

Aktuality

Mnichovský poklad

14. listopadu 2013

Již několik dní hýbe veřejností, hlavně tou uměnímilovnou, nález stovek obrazů, zejména   moderny a avantgardy. Zcela jistě se jedná o mimořádnou událost. Ještě dlouhé roky se budou řešit související otázky a vlastnické vztahy oprávněných či domnělých majitelů. Pro nás je zajímavé zejména to, že se jedná o díla, která by neměla být zasažena vlnou padělání z posledních dekád. I z tohoto důvodu budou nalezená a případně navrácená díla, dobře prodejná. S ohledem na věk, psychický stav současného majitele-držitele a uložení  uměleckých předmětů se nabízí otázka, zda do souboru nebyla podsunuta falza osobami, které si jsou vědomy, že provenience prodává. Možná to je krkolomná kombinace. Budoucnost ukáže.


http://aktualne.centrum.cz/zahranici/evropa/clanek.phtml?id=795271#utm_source=centrumHP&utm_medium=dynamicleadbox&utm_campaign=A&utm_term=position-4

Padělky? Možná falešná mistrovská díla

14. listopadu 2013

Ken Perenyi jistě nebyl obyčejný padělatel, jak zjistíme po přečtení článku. Kvalita jeho falz byla jistě na vysoké úrovni. V článku je ukázáno, jak obchodník dává k podpisu kupci doklad, že je srozuměn s tím, že kupuje reprodukci. Tímto způsobem se obchodník snaží vyhnout nařčení, že prodává falza. Je však otázkou, jakým způsobem  je na obrazech označeno, že se jedná o reprodukce. Pokud by se to konstatovalo jen na přiloženém certifikátu, tak je jen otázkou času, kdy dojde ke zneužití obrazu.

18. července 2012, Patricia Cohen

Téměř po tři desetiletí si Ken Perenyi vydělával paděláním děl oblíbených umělců z 18. a 19. století jako jsou Matin Johnson Heade, Gilbert Stuart a Charles Bird King. Pak se v roce 1998 u jeho dveří objevili dva agenti FBI, kteří se zdánlivě zajímali o pár obrazů prodaných v Christie´s a Sotheby´s, namalovaných umělcem Jamesem E. Buttersworthem. Ve skutečnosti se ale přišli podívat na jeho vlastní díla.

Celý článek zde nebo v Zajímavých odkazech.

Předstírat : padělání umění v Rusku

14. listopadu 2013

Článek nás uvádí do situace na trhu s uměním- s falzy v současném Rusku.  Je zarážející, že za posledních 15 let se uskutečnily v Rusku, kde trh s uměním má obří rozměry, pouze tři velké procesy s padělateli.  V České republice  za stejnou dobu proěhly dva případy.  V běhu jsou minimálně další čtyři. Současně se ukazuje, že oblíbená hra na černého Petra (komu zůstane falzum) se nehraje pouze u nás, ale i v Rusku, a dá se s úspěchem předpokládat, že se hraje všude.

Celý článek zde nebo v Zajímavých odkazech.

Nový aukční rekord za Baconův Triptych

14. listopadu 2013

Dne 12.11.2013 se v aukční síni Christie’s  přepisovaly aukční rekordy. Triptych od Fr. Bacona byl vydražen za částku 142 mil dolarů. Je to částka, která by jistě výrazně pomohla rozpočtu České republiky.  Ukazuje se, že dobré dílo od známého umělce, s dobrou proveniencí  a kompletní , jsou ty správné dobré předpoklady k dobrému prodeji.  Prodej evokuje loňskou výstavu Bacona v Praze, která nevzbuzovala takové nadšení.  Byly slyšet, a možná oprávněně, hlasy, které zpochybňovaly autorství Bacona.

http://art.ihned.cz/umeni-a-design/c1-61223970-drazba-nejdrazsi-dilo-francis-bacon-triptych

Skupina padělatelů umění v hodnotě milionů liber byla odhalena

8. listopadu 2013

V Německu byli zadrženi prodejci padělaných uměleckých děl ruských umělců

V Německu byla v létě 2013 odhalena mezinárodní skupina padělatelů, kteří svoji činnost soustředili zejména na ruskou avantgardu-Kandinsky, Gončarova, Malevič. Jak píše deník Guardian, byly zajištěny stovky padělaných předmětů. Padělání uvedených autorů se provádí z důvodu velkého zájmu o tyto umělce, zejména mezi ruskými kupci, kteří disponují odpovídajícími finančními prostředky; dále relativní jednoduchostí provedení a samozřejmě módností autorů v posledních letech.   Padělatelé si jsou vědomi, že jim prodej výrazně usnadní zajištění původu díla a jeho pohyb na trhu. Z tohoto důvodu se objevují výstavy atraktivních malířů v lokálních galeriích, jako se tomu stalo v roce 2011 v Alšově jihočeské galerii, kde se měla vystavovat díla N.Gončarové. Žádný relevantní výstup není znám,poněvadž díla rychle zmizela v zahraničí.

Celý článek si můžete přečíst v Zajímavých odkazech.

Údajná litografie Jiřího Trnky

8. listopadu 2013

Na trhu se objevují údajné litografie Jiřího Trnky. Problém je, že se nejedná o grafiku, ale vyříznutou stránku z knihy, doplněnou tužkou provedenou signaturou-Trnka. Takové „umělecké dílo" bylo zakoupeno v internetové galerii Art Bohemia. Při pochybnostech kupujícího bylo "dílo" vzato zpět a vráceny peníze. Otázkou je, kdy a kde bude zase nabízeno.

Na tuto vyříznutou stránku se můžete podívat zde.

Tohle není Zrzavý

Respekt ve svém 28. čísle z 8.7.2013 ukazuje problémy, které jsou na trhu s uměním. Poukazuje na některé zásadní věci, které trhu neprospívají a vytvářejí problémy těm, kterým by umění mělo dělat radost, sběratelům. Ani investoři rozhodně nechtějí kupovat za velké peníze falza. Ukazuje se, že aukční síně nedostatečně plní svoji odbornou úlohu za marže, které jim z obchodu jdou. Pokud rezignují na odbornost, tak jsou na úrovni aukčních portálů, které také za kvalitu prodaného předmětu neručí. Toto je jistě námět na zásadní změnu prodeje. Na tu je ostatně zralý i zákon o soudních znalcích. Znalci musí nést odpovědnost za své posudky! Článek je zde nebo v Zajímavých odkazech.

Obraz Františka Kupky překonal rekord

V červnu letošního roku byl u Sothebys v Londýně vydražen obraz Františka Kupky -Studie na červeném pozadí. Prodal se za rekordní částku 1,9 mil. liber. Jak je vidět, díla Františka Kupky jsou na odbyt a za rekordní ceny. Tak trochu překvapuje, že se dílka podepsaná Kupka objevují v podivných galerií a internetových aukčních serverech. Je dost pravděpodobné, že s Františkem Kupkou nemají ,kromě jména, nic společného. Přiložený článek dává několik podnětů k zamyšlení. Rozhodně by stálo za porovnání, jak vysoké je DPH v zemích EU a v ČR. To samé platí na autorské poplatky z opětného prodeje. Zejména v našich podmínkách by bylo zajímavé také zjistit, zda z opětného prodeje dostávají odpovídající částky i držitelé autorských práv. V neposlední řadě je důležitá otázka, které dílo je tak hodnotné a významné, že musí být prohlášené za kulturní památku. Tento institut je významný, ale také významně ovlivňuje cenu prodávaných výtvarných děl. V případě sledovaného obrazu Tvar modré od stejného autora jsou slyšet hlasy, že se nejedná o tak významné dílo, které se mělo prohlásit za památku. Cena či poptávka by neměla při prohlašování hrát roli. Pokud byl obraz prohlášen jako soubor, tak by jistě stálo za zjištění, jaké obrazy se v souboru nacházejí a kde jsou.

http://art.ihned.cz/c1-60106060-kupkuv-obraz-v-londyne-prekonal-rekord-s-provizi-se-prodal-za-60-7-milionu-korun

plzen2015

Logo MK

eu-2

Logo PK