Aktuality

Aktuality

Policie obvinila znalce

V souvislosti se soudním líčením s padělateli, které probíhá od září 2018 u pražského soudu, jsou již od roku obviněni i tři znalci pro nepravdivé posudky. Jedná se o Vlastimila Tětivu, Petra Beránka a Jiřího Vykoukala. Pokud  by znalci byli obžalováni a následně odsouzeni, tak by to jistě nebyla dobrá zpráva dovnitř kunsthistorické obce. Obvinění totiž zastávali funkce kurátorů či ředitelů významných galerií. Nebyla by to dobrá zpráva ani pro další investory a sběratele. Ti, kteří mají u svého obrazu posudky jednoho z obviněných, jistě nebudou mít dobrý pocit při pohledu na takové dílo. Celý článek si můžete přečíst v sekci Zajímavé odkazy.

Jiřina Bohdalová s dalšími koupila v Komerční bance falza obrazů

Již od července 2017 se často objevují informace, že si Jiřina Bohdalová měla koupit od  privátního bankéře v  Komerční bance falešné obrazy známých umělců české moderny, a nebyla sama. Poškození měli koupit  falza obrazů Josefa Čapeka, Jana Zrzavého, Emila Filly a dalších. Od září roku 2018 probíhá u pražského soudu hlavní líčení s třemi obžalovanými. Rozhodně to je jeden z nejvýznamnějších případů padělání v Česku. Průběh soudu ukáže, jak si místní soudy dokáží poradit s padělateli. Celý článek si můžete přečíst v sekci Zajímavé odkazy.

Pokračoval soud s padělateli v Plzni

Osm let po zásahu policie, pokračoval dne 8.6. 2018 u KS v Plzni soud s obžalovanými padělateli a překupníky. Už skutečnost, že soud probíhá ještě po 8 let po zásahu policie a sdělení obvinění, je poněkud zarážející. To zejména s ohledem na ustanovení trestního řádu, který vyžaduje rychlý a efektivní průběh trestního řízení. S tímto je poněkud v rozporu i skutečnost, že soud čekal na dožádání ze SRN rok a půl. Požadoval výslech pro něj důležitého svědka. To německé orgány neprovedly. Podle vyjádření soudce to vypadalo, že německé orgány dožádání blokovaly. V reakci na to se vyjádřil obviněný Kovářík, že jej před několika dny oslovil právě ten svědek, kterého chtěl soud vyslechnout. Svědek tedy existuje a dokonce je aktivní i v prodeji a nákupu obrazů. Závěr ať si každý udělá sám.

https://plzensky.denik.cz

Falza obrazů Andreje Bělocvětova

Poslední dobou se na trhu objevuje velké množství falz tohoto významného malíře. Jedná se o internetové i kamenné galerie. Falzifikátoři se snaží využít skutečnosti, že autorova díla jsou v současné době velmi vyhledávaná a také jeho mimořádné plodnosti i mnohotvárnosti tvůrčích období. Velmi důležitou skutečností je i to, že signatury falz se velmi liší od pravých signatur autora, zatímco mezi sebou vykazují značnou podobnost. To vede k zamyšlení, zda nepocházejí od jednoho autora. Ztěchto důvodů chceme veřejnost v co největší možné míře upozorňovat na falza děl tohoto malíře. Předmětné pochybné obrazy najdete v našem seznamu: Falza-pochybné autorství.

Falza ve francouzském muzeu

V jihofrancouzském městě Elne bylo zjištěno, že více než polovina vystavených děl malíře Terruse jsou padělky. Starosta to popisuje jako katastrofu. Základní otázkou je, jak se padělky do muzea dostaly. Případ budeme sledovat, abychom se dozvěděli, kdo je za to odpovědný. Ostatně tak složité by to být nemělo. Něco podobného přeci máme i v našem Národním muzeu. Zde se taky ostatně tešíme na zjištění odpovědnosti. Ještě jedna věc je zajímavá, a to, že se falza dostávají i do muzeí a galerií, kde nejsou zrovna globálně významní malíři, ale ti regionální. Takové případy najdeme i u nás. Z těchto případů vyplývá ještě jedna věc. Výkupní komise by měly při nákupu věnovat velkou pozornost všem okolnostem ohledně nakupovaného předmětu.

https://www.lidovky.cz

Národní muzeum střeží v trezoru sklo místo diamantu

Česká televize nás v Událostech dne 5.3.2018 od 27.30 minuty informovala o skutečnosti, se kterou přišel server Hlídací pes, že v Národním muzeu je ve sbírce drahých kamenů místo 3.největšího diamantu sklo a místo přírodního safíru safír syntetický. Zarážející je několik skutečností. Nový kurátor sbírky Lukáš Zahradníček se podivuje, že se na uvedené problémy přichází až v posledních letech a zároveň uvádí, že polovina rubínů ve sbírce jsou syntetika.
Vedení Národního muzea se podivuje nad tím, jak se to mohlo stát. Dva předchozí kurátoři sbírky byli odborníci. Je třeba se podivovat nad tím, že vedení muzea dlouho zjišťovalo, zda kameny nejsou uloženy jinde. Snažilo se dopátrat, zda nedošlo k záměně neodborností. Zde můžeme říci, že tento směr zjišťování je zcela mylný. Je přeci jasné, že došlo k neodbornému nákupu či podvodu již při nákupu, či podvodné záměně-krádeži ve sbírce. Věc nemusí být promlčená, neví se přeci, kdy k záměně došlo! Tento případ ukázal, jak je důležitá morálka kurátorů sbírek a zároveň jejich kontrola. V Národním muzeu se kontrola evidentně zanedbala!
Zdroje:
https://www.info.cz
http://www.ceskatelevize.cz - Falešné drahokamy v Národním muzeu

Čro Plus 11.3. reportáž o krádeži
Kurátor Lukáš Zahradníček říká, že polovina safírů ve sbírce je umělých. Prý se udělá revize sbírek a pak se z padělků udělá výstava. To je skvělé, ale skvělejší by bylo, kdyby se ukázalo na pachatele, který to způsobil či ukradl!

Padělatelé z Wiesbadenu odsouzeni k vězení

Německé soudnictví je náš vzor. Po 3 letech byli ve Wiesbadenu odsouzení 2 pachatelé za podvod a padělání původu obrazů. Jednalo se o padělání ruské avantgardy. Jména pachatelů a galerie SNZ by bylo dobré si zapamatovat a při nákupu uměleckých děl to držet v patrnosti. Z případu plyne poučení, že pachatelé jsou daleko vpředu, jsou si vědomi důležitosti původu obrazů a právě ten padělají. Plyne z toho, že při prověřování obrazu bude potřeba se věnovat ve zvýšené míře právě dokladům o provenienci. Soudci uvedli, že neexistují důkazy o tom, že falešné obrazy byly vyrobeny na žádost obžalovaných. To taky nebylo třeba, padělaných obrazů, lepších či horších, koluje ve světe umění, ve sbírkách i na internetu nekonečné množství. Rozhoduje věrohodnost legend o původu obrazů! S tím je spojené ovlivňování znalců! A ještě jednu věc soud ukázal, a to propojení s organizací jménem "Mezinárodní komora ruského modernismu" (Incorm), která ověrovala původ děl. Zde je zase ukázáno na propojení na pařížského "odborníka" Jeana Chauvelina, který byl součástí Incorm a dodával galerii SNZ certifikáty pro "nepochybně pravé" obrazy. To už je příběh o ostudě v Gentu a Tours. Je potřeba si přát, aby naše soudy rozhodovaly aspoň tak rychle jako ty německé. Celý článek k přečtení zde.

Podivné snahy o legalizaci obrazů ruské avantgardy

Ve zdrojovém článku je možné si přečíst skutečnosti o případech, ve kterých byly učiněny pokusy vystavit pochybné obrazy ruské avatgardy ve Francii, Německu a Belgii bez důvěryhodné provenience ve snaze je legalizovat. Jednalo se např o umělce Exter, El Lissitzky, Gončarova, Kandinsky, Malevič, Rodčenko a další. Cestou k legalizaci byla Nadace Dieleghem z Bruselu, kterou založil Rus Igor Toporovski se svojí manželkou. Toporovski spolupracoval s Jeanem Chauvelinem, organizátorem výstavy "Alexandra Exter a její ruští přátelé" na zámku v Tours v roce 2009. Převážná většina obrazů byla padělaná. Jméno Chauvelin se již vyskytlo na našem uměleckém trhu v souvislosti s prodejem obrazu Františka Kupky i v souvislosti s výstavou N. Gončarovové na Alšově galerii na Hluboké v roce 2011. V Gentu mají letos ostudu a problémy jako je měli v Alšovce. Snahu o legalizaci doplňuje snaha padělat katalogy s cílem zajištění provenience. A na závěr již jen námět k zamyšlení nad znalci, kteří potvrzují pravost.

 

plzen2015

Logo MK

eu-2

Logo PK