Aktuality

Aktuality

O falzech v bulletinu UHS

Umělecko historická společnost vytvořila ve svém bulletinu č.2/2018 prostor k vyjádření k problematice falz. Zveřejněné články dostatečně  plasticky ukázaly oblasti a způsoby padělání

uměleckých a umělecko průmyslových předmětů. Jan Skřivánek vystihl základní problémy kolem obchodů s uměleckými předměty- uzavřenost,netransparentnost a hloupé a arogantní soudní znalce. K této charakteristice je potřeba připojit ještě chamtivost s vědomou účastí na podvodu a nedostatečnou kontrolu profesních organizací. Jak je možné, že dlouhá léta tito "pseudoznalci" fungují? Proč to neřeší odborná komunita a příslušné soudy? Musí vše dojít až do situace, kdy tito "pseudoznalci" napomáhají trestné činnosti?  Soud s některými z nich nemusel vůbec probíhat, kdyby byla včasná reakce na jejich nekalou a neodbornou činnost. Odborná veřejnost by měla vyvinout aktivitu v tomto směru i proto, že je v Senátu nový zákon o znalcích. Je žádoucí, aby byl přijat funkční zákon!

Z dalších  příspěvků, zejména od pana Franka a pana Kotrlého, je zřejmé, že technologie a detailní práce při rozboru díla jsou velkým pomocníkem při odhalování falz.

Při zamezení umístění falza na trhu bude vždy hrát velkou roli důkladné prověřování původu díla, a  zejména vůle falzum odhalit.

V nadaci prince Charlese byly padělky

Nadace prince Charlese vrátila padělky, které jí zapůjčil James Stunt v počtu 17 kusů. Samozřejmě že šlo o významné autory -Monet, Dalí, Picasso.

Na případu je zajímavé, že pravost obrazů od Moneta byla potvrzena Wildensteinovým institutem v Paříži. Obrazy byly pojištěné. Šlo o podvod?  Měl být zesměšněn princ Charles? Mělo se jednat o výrobu rodokmenu obrazů?

Nejzajímavější je, že se veřejnost o padělcích v nadaci dozvěděla od samotného padělatele-tvůrce, Tonyho Tetra.

Máme zde nového H.van Meegerena?  Asi ne, poněvadž Tetro byl již za padělání trestán.

https://www.e15.cz/magazin/charita-prince-charlese-vratila-plagiaty-obrazu-za-miliony-1363885

Ukradená Toyen se vrací majitelce

Po dlouhých 27 letech se vrací majitelce odcizený obraz od malířky  Toyen. Celý případ je  krásná ukázka nefunkčnosti našeho soudnictví, kterému trvá přes 10 let, než se odcizený a zajištěný obraz dostane k původní majitelce. Rozhodně to není ukázka funkčnosti soudního systému, jak by někdo neznalý mohl tvrdit. Poškození by jistě o tom mohli barvitě mluvit.

Dobrou zprávou je, že soudy neuznaly institut dobré víry při nabytí  kradeného obrazu. Pokud by tomu tak nebylo, mohl  by se tento institut masivně zneužívat.

Nyní  může poslední držitel obrazu Běhunčík žádat  náhradu od galeristy Antoše, od kterého obraz zakoupil.

Je potřeba připomenut negativní roli kunsthistorika Karla Srpa, který  nepomohl navrácení obrazu okradeným, spíše naopak.

Roli Filipa a Šimona není potřeba moc komentovat, tu sice  po letech, ale přeci, pochopil i soud a vynesl odsuzující rozsudek.

V rámci obhajoby Šimon používal i argumenty o autenticitě a obraz zpochybňoval. Skutečně  existuje varianta předmětného obrazu, a je to falzum. Je umístěno na našich stránkách – sekci Falza-Aktuální seznam

https://www.novinky.cz/krimi/clanek/ukradena-toyen-se-po-27-letech-vrati-majitelce-40303654

Český rozhlas o padělcích Pravoslava Kotíka

V souvislosti se soudním přelíčením a následným odsouzením J.Fröhlicha a spol., lze najít na internetu i pořad Českého rozhlasu, který popisuje problémy J.Fröhlicha s padělky obrazů Pravoslava Kotíka v minulosti. Podezření na obchod s padělky se vztahuje již před rok 2010. Skutky, za které byli obžalovaní odsouzeni, mají pozdější datum.

Jaroslav Fröhlich stále tvrdí, že jeho obrazy jsou originály. Když byly jím prodané obrazy následně prokázány jako falza, tak Fröhlich tvrdil, že on prodal originály. Když tyto obrazy byly následně  poškozeným předány k posouzení a prokázany jako falza, Fröhlich naznačuje, že se nemusí jednat o totožné obrazy.  Z toho plyne pro kupující poučení, že obrazy při veškeré manipulaci musí řádně dokumentovat.

Nastává ještě jedna zvláštní situace. Proslýchá se, že Fröhlichem využívaní znalci k posouzení obrazů budou za svou činnost souzeni.

V následující době uvidíme zda je tomu skutečně tak, pokud ano, tak jak vše posoudí naše nezávislé soudy.

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/na-trhu-se-objevila-dalsi-falza-obrazu-pravoslava-kotika_201004130807_mhromadka

Tak zase ukradli Banksyho

Kde? V Paříži. Banksyho dílo s krysou bylo odcizeno. Je však otázka, zda to není zase nějaký hoax, kterých bylo okolo tohoto umělce již několik. Ono se taky neví, zda je to jednotlivec či skupina. Celé je to  jako skvělý hoax, který udržuje veřejnost v napětí a vzrušení. Pěkná práce na způsob našeho Samuela Kečíře. Banksyho díla se někdy krade i za použití jeřábů či rozbrušky. Že je to námaha? Je, oni zloději někdy musí vynaložit hodně síly a šikovnosti. Ono jde totiž o peníze. Půjde o ně jistě i v budoucnu. Kdo vlastně určuje, že je dílo skutečně od Banksyho? Co když je instagramový účet taky jen hoax? Pokud skutečně anonymní Banksy spravuje instagramový účet, tak je to skvělá cesta jak bojovat s padělky.

https://www.novinky.cz/kultura/clanek/v-parizi-bylo-ukradeno-dilo-streetartoveho-umelce-banksyho-40295251

https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/pariz-bansky-streetart-kradez-policie-patrani.A190903_142433_zahranicni_chtl/foto/PKA768598_profimedia_0376360411.jpg

Rozsudek po 9 letech od spuštění akce

Dne 20. září 2010 vydala policie tiskové prohlášení, že detektivové ÚOOZ realizovali akci pod názvem Ateliér. Jednalo se o podezření z obchodování s padělky uměleckch předmětů. Jak vyplývá ze zprávy, bylo 5 lidí obviněno z trestného činu podvod.

Po dlouhých letech vyšetřování a líčení před soudem vynesl dne 19.3.2019 soudce Krajského soudu Mgr. Bouček rozsudek. Zda jsou podmíněné tresty a finanční postih v řádech statisíců odpovídající práci policie dostatečné, ať si každý zodpoví sám.  Anonymizovaný rozsudek si můžete přečíst ve složce Soudní rozhodnutí. Můžete se rovněž dočíst, že některé obrazy-falza, propadla státu a některá se vracela. Existuje jisté nebezpěčí, že se mohou časem dostat na trh.

Zajímavá je ještě jedna drobnost. Soudy poskytují na vyžádání anonymizované rozsudky. Proč běží taková praxe je  poněkud s podivem. Novináři již dávno sdělili jména obžalovaných, a při veřejných soudních přelíčeních se rovněž všechna osobní data uvádějí. Že by byl tím hlavním důvodem příjem soudu za anonymizaci rozsudku?

Krajský soud v Praze vynesl nepodmíněný rozsudek

Krajský soud v Praze vynesl nepodmíněné rozsudky v trestní věci Jaroslava Fröhlicha a spol.

Už skutečnost, že soud vynesl nepodmíněný rozsudek,  překvapila jistě všechny v soudní síni. Poté, co státní zástupce navrhl v červenci stažení obžaloby, byl rozsudek soudkyně Říhové překvapením. Pro někoho příjemným, a pro druhou stranu jistě nepříjemným. Odsouzení se odvolali a státní zástupce si vzal lhůtu na rozmyšlenou. Případ není ukončen, můžeme se těšit na pokračování.

V průběhu procesu se ukázalo, že sběratelé a investoři  musí důsledně prověřovat původ nabývaných obrazů. Obraz s reálnou historií bude jistě velmi atraktivní. Nestačí věřit lidem typu Radka Pokludy, který zneužil důvěry klientů KB v banku i svoji osobu, a prodával jim pod falešnou legendou padělky.

Články o soudu a  televizní záběry si můžete prohlédnout v Zajímavých odkazech.

Galerie Národní 25 informuje

V únoru letešního roku  se na veřejnosti objevilo upozornění na padělky, které se  prodávaly v nejmenované galerii na Praze 1. Upozornění rozesílá aukční síň  Aukční síň galerie Národní 25 sro. V přiloženém upozornění je možné si přečíst, že nejmenované galerie prodávala podezřelá díla-padělky od znýmých autorů – Zrzavý, Radimský , Úprka a další.  Pozornost je jistě potřeba věnovat informaci, že k padělkům jsou posudky uznávaných znalců, či přípisy, že znalec obraz viděl a posoudil. Na doplnění je zde třeba říci, že před soudem budou stát v nejbližší době 3 soudní znalci.

Předmětný počin jistě vzbudil pozornost sběratelů, investorů i galeristů. Doufejme, že do věci vnese světlo i  policie, kam se jistě provozovatel galerie Národní 25 obrátil. Sám má jistě přesvědčivé důkazy dokládající jeho tvrzení.

Jistě uslyšíme něco o konkurenčním boji. Poněkud překvapivá je  nabídka, že nakupující s pochybnostmi se mají obrátit na  galerii Národní 25. Tato nabídka skutečně  může opravňovat tvrzení o konkurenčním boji. Na ověřování a posuzování pravosti jsou však jistě jiné orgány. Je jen škoda, že nebyla přímo jmenována konkrétní galerie, ony totož jmenované autory a prodávají všechny  galerie na Praze 1. Takto je to poněkud bezzubé, přesto je to zajímavý počin, zejména v souvislosti s rozsudkem krajského soud ve věci obžalovaného J.Fröhlicha a spol ze dne 26.8.2019.

Rozhodně je na co se těšit.

Informace  Národní 25 zde

plzen2015

Logo MK

eu-2

Logo PK