Aktuality

Aktuality

Toyen-po letech soudních jednání padl konečně pravomocný rozsudek

Po deseti letech soudních jednání padl rozsudek. Nejvyšší soud odmítl dovolání obžalovaných- Šimona, Filipa a Běhunčíka, kteří podali dovolání do rozsudku. Je tady pravomocný rozsudek s podmíněnými tresty.

Někdo může mít názor, že trestná činnost, popsaná v obžalobě, si zasloužila vyšší tresty. Toto je však zbytečné komentovat.  Každý si jistě udělá názor sám, zejména když zjistí, jak dlouho se soudní přelíčení vedlo před okresním soudem v Benešově. Kdo se zúčastnil častěji soudních přelíčení, tak ztrácel důvěru v českou justici. Skutečnost, že padl aspoň takový rozsudek, je zásluhou Nejvyššího soudu.

Další otázkou, a pro poškozené jistě důležitější je jistě skutečnost, kdy dostanou do svého držení  odcizený rodinný obraz. Na připomenutí- obraz byl odcizen již v roce 1992.

Rozsudek NS se zabýval jednou velmi důležitou skutečností. Tou bylo, zda poslední držitel obrazu Běhunčík nabyl obraz v dobré víře. Podle soudu jej v dobré víře nenabyl. Je to jistě důležité poučení pro další kupující, aby se důsledně zajímali o původ kupovaných předmětů. Pokud tak nebudou postupovat, může se stát, že o zakoupený předmět přijdou, a tím i o vložené peníze.

Z případu plyne ještě jedna důležitá zkušenost. Ne všichni znalci  mají dostatečnou morální úroveň. Odcizený obraz Toyenky se  na trhu po krádeži objevil, ale jeden uznávaný kunsthistorik, který jej měl několikrát v ruce v době, kdy byl obraz vedený jako odcizený, tuto skutečnost nesdělil poškozeným. Tristní zjištění.

Celé články si můžete přečíst v sekci Zajímavé odkazy.

Rozsudek nad padělatelem a znalcem

Nejvyšší soud vydal pravomocný rozsudek nad padělatelem Ptáčníkem, který dával od roku 2007 do oběhu stovky obrazů zejména lokálních malířů - Podešvy, Hofmana a Schneiderky. Maloval i obrazy  vyhledávaných a ceněných autorů -Mataly, Grosse, Foltýna, Kremličky. Zarážející je jak množství, tak způsoby pouštění obrazů do oběhu. Jak je možné, že falza neodhalil známý galerista? Zarážející je i výkon znalce Mikuláštíka. Tak takové znalce sběratelé a investoři jistě nepotřebují. Ti mohou doufat, že nový zákon o znalcích jim v jejich činnosti  pomůže a povede k očištění trhu. Pro poučení doporučujeme pozorně přečíst rozsudek ve složce - Soudní rozhodnutí.

https://www.pravniprostor.cz/aktuality/aktuality/nejvyssi-soud-potvrdil-podminky-v-rozsahle-kauze-padelani-obrazu

https://www.tyden.cz/rubriky/kultura/umeni/muz-padelal-pres-200-obrazu-ted-ho-ceka-vezeni_418125.html

Falešné obrazy: potíže v Muzeu Rigaud v Perpignanu

Jak je vidět ze článku, tak problémy s padělky nemají jen v muzeu v Elne, ale i v sousedním muzeu v  Perpignanu. Podezření z padělání padlo na obrazy malíře  Hanicottea. Obrazy byly zapůjčené od soukromého sběratele.

Místní starožitník situaci vyhodnotil slovy:

 “Máme co do činění se strukturovanou sítí, velmi omezenou na několik osob. Absolutní většina starožitníků-antikvářů je čestná, nejsou zapojeni do kšeftaření. Ale hrstka jedinců zamořuje trh.”

Jedná se o výstižné vyjádření, které se jistě vztahuje i na situaci v Česku. Ti čestní by  se měli spojit a vzájemně  se informovat o podezřelých obrazech. Je to v zájmu všech. Celý článek si můžete přečíst v sekci Zajímavé odkazy.

Zdroj: https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/pyrenees-orientales/perpignan/faux-tableaux-malaise-au-musee-rigaud-perpignan-1470993.html

Trh s obrazy lokálních autorů je zaplaven padělky

Jedná se o upřesňující článek ke článku Falza ve francouzském muzeu. Formou rozhovoru s kunsthistorikem Forcadou je ukázána situace s paděláním lokálních malířů na jihu Francie. Rozhovor proběhl po opětovném otevření muzea v Elne poté, co byly odstraněny padělky malíře Terruse. Při čtení článku se čtenář neubrání dojmu, že stejná situace je i v České republice. Padělatelé v Česku nezahálejí a jejich metody a postupy jsou stejné, jako postupy padělatelů ve Francii. Rozsudek ostravského soudu z 22.9.2015 to dokládá. Celý článek si můžete přečíst v sekci Zajímavé odkazy.

Ve Francii je to podobné jako u nás a přikládáme rozsudek od nás - v sekci Soudní rozhodnutí.

Zdroj: https://www.la-croix.com/Culture/Expositions/Musee-dElne-Le-marche-peintres-locaux-inonde-faux-2018-05-01-1200935719

Zajímavý dopis obchodníka k výstavě ruské avantgardy v Gentu

Obchodník a sběratel James Buterwick napsal s dalšími ředitelce muzea v Gentu, které vystavovalo v roce 2017 obrazy připisované ruské avatgardě. Ve svém dopise neposuzoval pravost děl, ale napsal důvody, proč by jako obchodník nepřijal určité obrazy k prodeji, kdyby mu je někdo k prodeji nabídl. Je to jistě zajímavý pohled odborníka, který do obchodu vkládá peníze, na rozdíl od soudních znalců či akademiků. Celý článek si můžete přečíst v sekci Zajímavé odkazy.

Policie obvinila znalce

V souvislosti se soudním líčením s padělateli, které probíhá od září 2018 u pražského soudu, jsou již od roku obviněni i tři znalci pro nepravdivé posudky. Jedná se o Vlastimila Tětivu, Petra Beránka a Jiřího Vykoukala. Pokud  by znalci byli obžalováni a následně odsouzeni, tak by to jistě nebyla dobrá zpráva dovnitř kunsthistorické obce. Obvinění totiž zastávali funkce kurátorů či ředitelů významných galerií. Nebyla by to dobrá zpráva ani pro další investory a sběratele. Ti, kteří mají u svého obrazu posudky jednoho z obviněných, jistě nebudou mít dobrý pocit při pohledu na takové dílo. Celý článek si můžete přečíst v sekci Zajímavé odkazy.

Jiřina Bohdalová s dalšími koupila v Komerční bance falza obrazů

Již od července 2017 se často objevují informace, že si Jiřina Bohdalová měla koupit od  privátního bankéře v  Komerční bance falešné obrazy známých umělců české moderny, a nebyla sama. Poškození měli koupit  falza obrazů Josefa Čapeka, Jana Zrzavého, Emila Filly a dalších. Od září roku 2018 probíhá u pražského soudu hlavní líčení s třemi obžalovanými. Rozhodně to je jeden z nejvýznamnějších případů padělání v Česku. Průběh soudu ukáže, jak si místní soudy dokáží poradit s padělateli. Celý článek si můžete přečíst v sekci Zajímavé odkazy.

Pokračoval soud s padělateli v Plzni

Osm let po zásahu policie, pokračoval dne 8.6. 2018 u KS v Plzni soud s obžalovanými padělateli a překupníky. Už skutečnost, že soud probíhá ještě po 8 let po zásahu policie a sdělení obvinění, je poněkud zarážející. To zejména s ohledem na ustanovení trestního řádu, který vyžaduje rychlý a efektivní průběh trestního řízení. S tímto je poněkud v rozporu i skutečnost, že soud čekal na dožádání ze SRN rok a půl. Požadoval výslech pro něj důležitého svědka. To německé orgány neprovedly. Podle vyjádření soudce to vypadalo, že německé orgány dožádání blokovaly. V reakci na to se vyjádřil obviněný Kovářík, že jej před několika dny oslovil právě ten svědek, kterého chtěl soud vyslechnout. Svědek tedy existuje a dokonce je aktivní i v prodeji a nákupu obrazů. Závěr ať si každý udělá sám.

https://plzensky.denik.cz

plzen2015

Logo MK

eu-2

Logo PK