Aktuality

Aktuality

(Ne)nechat se napálit

Výstavě Originál? v GMU v Hradci Králové se koncem roku 2021 věnoval i  Reflex pod výše uvedeným nadpisem. Reportáž by si měli aspoň dvakrát přečíst zejména sběratelé a investoři.  O jejich sbírky a peníze  zejména jde. Pak by se ještě měli zamyslet nad svým jednáním. Právě oni svým nesprávným jednáním stimulují trh s padělky.

Celý článek je zde.

Američan koupil ve výprodeji kresbu Albrechta Dürrera

Zdrojový článek přesně vystihuje podstatu člověka-hledače pokladů. Každý chceme najít ten svůj poklad. Málokomu se to podaří.  Velká většina hledačů zakoupí  na Aukru či  v internetových galeriích jen falza. Když je následně žádná  z významných galeriích nechce zařadit do aukce, tak následuje zklamání a snaha o jejich přeprodej. Ještě více jsou však zklamáni ti, co zakoupí falza z údajného důvěryhodného zdroje za částky, které odpovídají částce za originál.

Zdroj:

https://www.lidovky.cz/svet/american-koupil-kresbu-ve-vyprodeji-jde-o-original-durera.A211126_070018_ln_zahranici_kov

Originál? Falzum?

V  Respektu  se redaktor Jan Vitvar věnuje popisu  obou výstav o falzech, v Praze i té v Hradci Králové. Rozhodně zachycuje zajímavé aspekty výstav i vyjádření autorů.

Judr. Vyskočil ukazuje na složitost prokazování trestného činu křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku  ve smyslu § 346 tr.z.. Je to jistě složité, ale policie si s tím umí poradit. Pak jde jen o to, aby shromážděné důkazy soud správně vyhodnotil.

Zajímavý je i postřeh, že se soukromé české sbírky zaplnily falzy  v době hospodářské krize -ve třicátých letech 20. století,  jež měla saturovat potřebu bohatých lidí uložit si kolabující měnu do něčeho se stálou hodnotou. Taková situace a nedostatek kvalitních originálů byla jistě vodou na mlýn padělatelům. Při pohledu na dnešní hospodářskou situaci, s přihlédnutím k proběhlým i probíhajícím trestním případům s padělateli před našimi soudy, se naskýtá otázka, zda ta dnešní situace není podobná té  ve 30. letech.

Zdroj:

https://www.respekt.cz/tydenik/2021/46/original-falzum

Kopie a falzifikáty v portrétní miniatuře

K institucím, které v současné době informují o falzech, se dne 1.11.2021 připojila i ČAV, která otevřela ve své budově Národní 3 v Praze, expozici Kopie a falzifikáty v portrétní miniatuře. Výstava bude trvat do 14.1.2022. Jistě se jedná o další pohled na padělky v oblasti, která byla v minulosti velmi zajímavá pro sběratele.

Zdroj:

https://www.avcr.cz/cs/pro-verejnost/vystavy/vystavy-v-budove-av-cr/vystavy/2021/miniatury.html#&gid=1&pid=2

Národní galerie vystavila falza

Otázka falz a padělků se dostává do veřejného prostoru, začíná se o nich mluvit a začínají se v Česku  i vystavovat. Ostatně,  v zahraničí to není nic nového. Po zahájení výstavy Originál? v GMU v Hradci Králové, otevřela dne 18.112021 výstavu Falza? Falza  i Národní galerie.

Obě výstavy jsou jistě výrazné počiny a měly by být počátkem k eliminaci tohoto nešvaru, který poškozuje kulturu, sběratele a investory.  Kulturní instituce udělaly první krok, nyní jsou na řadě galerie, aukční  síně a instituce státu, které by měly zdůrazňovat prevenci a adekvátně trestat podvodníky.

Zdroj:

https://www.novinky.cz/kultura/clanek/foto-narodni-galerie-vystavila-falzifikaty-vyznamnych-del-40378423

Nálezy ÚS v oblasti padělků

V příloze je možno si přečíst Nálezy Ústavního soudu, které výrazně zasahují do rozsudků obecných soudů. Zejména se jedná o právo majitelů padělků na jejich vrácení po vynesení rozsudků a délku doby, po jakou mají být padělky zadržovány pro potřeby trestního řízení.

Po vynesení těchto Nálezů a jejich vykonání však nelze zamezit, aby se falza dostala zpět na trh.

Není na místě zpochybňovat Nálezy či Listinu základních práv a svobod a normy přidružené, ale bylo by potřeba dbát i na práva budoucích kupců obrazů.

Budoucnost nás může nemile překvapit.

II._US_807_19

II._US_2713_18

Tiskové zprávy Česká obchodní inspekce v roce 2021

Z vydaných zpráv je zřejmé, že covid v 1Q roku výrazně poznamenal aktivity kontrolorů i míst, kde se padělky vyskytují, zejména tržiště. Uvolnění společnosti ve 2.Q přineslo i více kontrol i více zajištěných padělků. Je otázkou, zda skutečně počet zajištěných padělků odráží jejich výskyt na trhu.  S ohledem na skutečnosti doplňování zajištěných padělků a množství prodejních míst je zřejmé, že nikoliv.

Rovněž počet 6 případů nabídky a prodeje zcela neodpovídá situaci prodeje padělků přes e-shopy. Na internet se výrazně přesunul i prodej padělaných obrazů. O nich ve zprávě není žádná informace. V této oblasti je činnost ČOI absolutně nedostatečná!

ČOI-2021-07-02-padelky-1Q-2021-1

ČOI-2021-10-06-padelky-2Q-2021-1

Originál?

Od 1.10.2021 probíhá v Galerii moderního umění v Hradci Králové výstava o falzech. Jedná se o první významný počin na téma falz uměleckých předmětů. Bohužel až v roce  2021 se našli kurátoři a galerie, kteří toto ožehavé téma přibližují veřejnosti na konkrétních padělcích  Tato výstava by měla být počátkem širší veřejné diskuze s cílem eliminovat výskyt padělků na trhu a následně ve sbírkách sběratelů a investorů.

Na této eliminaci by se měly podílet zejména státní orgány, ať již Národní galerie v Praze, tak i ministerstvo kultury a ministerstvo spravedlnosti.

pozvanka GMU Hradec 02

plzen2015

Logo MK

eu-2

Logo PK