Aktuality

Aktuality

Aféra Senke

29. listopadu 2014

Nadace Alberta a Anette Giacometti sleduje samozřejmě výskyt falz Alberta Giacomettiho na trhu. Jedním z padělatelů , který distribuoval padělky byl i Lothar Senke, kterého za jeho činnost odsoudil soud ve Stuttgartu 30. června 2011. Zároveň přikázal zničení největší časti padělaných soch. Jak je v článku uvedeno, byla některá falza navrácena podvedeným majitelům. Existuje nebezpečí, že se jednoho dne znovu objeví na trhu. Máme informace, že se v současné době v Praze prodávají sochy A. Giacomettiho. Nejsou to právě tyto navrácené předměty?

Informace pro sběratele

29. července 2014

Seriál Treasure Detectives, obsahuje zkušenosti, návody a postupy jak odhalit falza. Vybraná videa překládáme a umistujeme na naše stránky. Na stránce seriálu je možno shlédnout i zajímavá krátká videa Curtise Dowlinga v angličtině, která se věnují odhlalování padělků. Budeme pracovat na jejich překladu do češtiny.

Výstava falz nejvýznamnějších umělců vzbudila velký zájem v USA

10. června 2014

V USA ve Springfieldu se otevřela výstava padělků známých padělatelů. Informuje o tom i ruská televize. Možná i proto, že ruští sběratelé jsou častým cílem padělatelů. Podle všeho má výstava mimořádný úspěch. Je vidět, že návštěvníky téma padělků přitahuje. Zajímavé jsou osudy padělatelů, způsoby padělání a způsoby, jakým se dostávají  falza do sbírek muzeí a sběratelů. Zarážející je i číslo padělků na trhu.
Výstava je jistě zajímavým edukačním, možná i komerčním počinem. Rovněž ukazuje na zvyšující se nebezpečí pro sbírkotvorné instituce, sběratele a investory.
Meegerenovi se podařilo, možná záměrně, zesměšnit odborníky svými Vermeery, v ČR však jsou "znalci", kteří již mnohokrát určili falzum jako originál, a stále produkují své expertizy. Jak je to možné? Možná je to tím, že stát nemá sílu s tím něco dělat a odborná věřejnost zase zájem zjednat nápravu.

Celý článek zde

Bulletin Uměleckohistorické společnosti o problematice falz

4. června 2014

Bulletin č.1/2014 se věnuje problematice výskytu falz na trhu s uměním, příčinám a současně jsou navrhována řešení. Řešení systémová, ale pravděpodobně dlouhodobá. V současné době prosadit pozitivní právní úpravu a s ní spojené další normy, je běh na dlouhou trať. Následně, a to je hlavní, musí být ještě vůle zákon vymáhat. S naší obvyklou délkou soudních řízení či stavu resortu justice, není moc velká naděje na rychlou nápravu. Možná by bylo rychlejší a efektivnější využít samoregulujících a samočistících mechanismů takových organizací, jako je UHS. Je načase pojmenovávat nešvary a osoby, které se jich dopouštějí a tím ničí výtvarné umění a trh s uměním. V článku autora Vyskočila o Novém občanském zákoníku (NOZ) jsou zajímavé informace, zejména § 1109-Nabytí vlastnictví od nevlastníka, a s tím spojený institut dobré víry, jistě moc nepotěší původní vlastníky. Zajímavé jistě bude sledovat aplikaci § 2950-Škoda způsobená informací nebo radou.

Vlastně to dobře dopadlo

4. června 2014

V červnu 2012 se uskutečnila loupež v Olomouci, která překvapila zejména způsobenou škodou ve výši 415 milionů korun. Výši škody opravňovala zejména krádež obrazu A. Renoira a kresby P. Picassa.

Informace z nedávné doby, že policie zadržela gang, který olupoval a v některých případech i vraždil bohaté podnikatele, byla zajímavá zejména tím, že mezi poškozenými byl i majitel zmíněných obrazů.

Již po loupeži obrazů a zejména po zadržení gangu se objevila otázka ohledně pravosti uloupených obrazů. Zodpovězení této otázky nebude jednoduché, je fakticky nemožné do doby, než se obraz a kresby najdou.

V případě, že se jednalo o falza, mohlo se za horší konstelace stát, že majitel mohl přijít o život kvůli zcela bezcenným padělkům. To by byl pech.

http://www.novinky.cz/krimi/336299-praktiky-vrazedneho-gangu-vpadli-do-domu-a-uloupili-renoira-ale-byl-pravy.html

Padělky? Možná falešná mistrovská díla

16. května 2014

Ken Perenyi jistě nebyl obyčejný padělatel, jak zjistíme po přečtení článku. Kvalita jeho falz byla jistě na vysoké úrovni. V článku je ukázáno, jak obchodník dává k podpisu kupci doklad, že je srozuměn s tím, že kupuje reprodukci. Tímto způsobem se obchodník snaží vyhnout nařčení, že prodává falza. Je však otázkou, jakým způsobem je na obrazech označeno, že se jedná o reprodukce. Pokud by se to konstatovalo jen na přiloženém certifikátu, či odstranitelným způsobem na obraze, tak je jen otázkou času, kdy dojde ke zneužití obrazu.

Zničit falzum Chagallla?

18. dubna 2014

Po přečtení článku, začne hodně čtenářů, zejména z okruhu sběratelů a investorů, uvažovat, jak mají postupovat, aby se nedostali do pozice sběratele Langa. Jsou to zejména otázky:
- Je správné ničit zjištěné padělky?
- Nevede ničení k tomu, že majitelé nechtějí podstupovat takové nebezpečí?
- Je skutečně dědic ta správná autorita?

Jsou to otázky, o kterých se dá dlouho diskutovat, rozhodně však cílí ke kořeni problému a způsobu řešení. Náš pohled je, že není nutné falza ničit, ale zamezit tomu, aby se vracely zpět na trh. Trh začíná být nastaven tak, že dílo musí mít jasnou provenienci a potvrzení důvěryhodné autority. Pokud taková expertiza u díla není, ztrácí se možnost jeho prodeje. V současné době jsou takovými autoritami Komitéty na konkrétní autory. Zde je však nutné mít na zřeteli, že v minulosti se dědici umělce sami podíleli na šíření falz. Potřebnosti důvěryhodných expertiz jsou si vědomi i padělatelé. Snad jedinou cestou je hloubková objektivní expertiza odborníků z potřebných oborů zaštítěná státní autoritou.

Soud s prodejci a výrobci padělků v Plzni

20. března 2014

Dne 19.3.2014 začalo u krajského soudu v Plzni po 3 a půl letech od zásahu policie a několikerém odročení hlavní líčení s prodejci a výrobci padělků uměleckých děl. Při poslechu obžaloby se zdálo, že v Plzeňském kraji bylo centrum mezinárodního obchodu s díly významných světových malířů. Nesčetněkrát byla čtena jména  Picasso, Klée, Kandinsky, Chagall, Malewicz, Schiele a další. Většinu obrazů a kreseb, o kterých nebylo zjištěno, kdo je vyhotovil, měli obžalovaní Kreuzer a Kovářík zakoupit již v roce 1993 za částku 50 000 marek. Obrazy začali po roce 2004 prodávat. Zajímavou roli  v celém případu hrál  Jiří V.Kotas, který  společně s obžalovaným Šimonem hledali na obrazy kupce. Kotas byl policií zadržen v roce 2009 v Ostravě, následně zmizel v zahraničí. Rovněž bude zajímavé sledovat, jak soud vyhodnotí roli obžalované Sýkorové, která měla pro Kováříka malovat varianty obrazů významných malířů.  Velmi často bylo v obžalobě čteno jméno Jiřího Dvorského , znalce, který oceňoval obrazy ze sbírky. Odbornost tohoto znalce ukázal již v minulosti pořad České televize.  Tomuto znalci stačí , když je na obraze napsáno Picasso a je to pro něj  originál od Pabla Picassa, a podle toho stanoví i cenu. A takových odborných posudků vypracoval tisíce. Právě probíhající soud je po delší době první, který řeší problematiku prodeje padělků. Jeho průběh budeme sledovat s nadějí, že bude mít pozitivní zpětnou vazbu do společnosti, zejména do uměleckých , sběratelských a investiční skupin.
http://www.denik.cz/plzensky-kraj/soud-v-plzni-zacal-resit-rozsahlou-kauzu-obchodu-s-padelky-obrazu-20140319.html

plzen2015

Logo MK

eu-2

Logo PK