Aktuality

Aktuality

Bulletin Uměleckohistorické společnosti o problematice falz

4. června 2014

Bulletin č.1/2014 se věnuje problematice výskytu falz na trhu s uměním, příčinám a současně jsou navrhována řešení. Řešení systémová, ale pravděpodobně dlouhodobá. V současné době prosadit pozitivní právní úpravu a s ní spojené další normy, je běh na dlouhou trať. Následně, a to je hlavní, musí být ještě vůle zákon vymáhat. S naší obvyklou délkou soudních řízení či stavu resortu justice, není moc velká naděje na rychlou nápravu. Možná by bylo rychlejší a efektivnější využít samoregulujících a samočistících mechanismů takových organizací, jako je UHS. Je načase pojmenovávat nešvary a osoby, které se jich dopouštějí a tím ničí výtvarné umění a trh s uměním. V článku autora Vyskočila o Novém občanském zákoníku (NOZ) jsou zajímavé informace, zejména § 1109-Nabytí vlastnictví od nevlastníka, a s tím spojený institut dobré víry, jistě moc nepotěší původní vlastníky. Zajímavé jistě bude sledovat aplikaci § 2950-Škoda způsobená informací nebo radou.

Vlastně to dobře dopadlo

4. června 2014

V červnu 2012 se uskutečnila loupež v Olomouci, která překvapila zejména způsobenou škodou ve výši 415 milionů korun. Výši škody opravňovala zejména krádež obrazu A. Renoira a kresby P. Picassa.

Informace z nedávné doby, že policie zadržela gang, který olupoval a v některých případech i vraždil bohaté podnikatele, byla zajímavá zejména tím, že mezi poškozenými byl i majitel zmíněných obrazů.

Již po loupeži obrazů a zejména po zadržení gangu se objevila otázka ohledně pravosti uloupených obrazů. Zodpovězení této otázky nebude jednoduché, je fakticky nemožné do doby, než se obraz a kresby najdou.

V případě, že se jednalo o falza, mohlo se za horší konstelace stát, že majitel mohl přijít o život kvůli zcela bezcenným padělkům. To by byl pech.

http://www.novinky.cz/krimi/336299-praktiky-vrazedneho-gangu-vpadli-do-domu-a-uloupili-renoira-ale-byl-pravy.html

Padělky? Možná falešná mistrovská díla

16. května 2014

Ken Perenyi jistě nebyl obyčejný padělatel, jak zjistíme po přečtení článku. Kvalita jeho falz byla jistě na vysoké úrovni. V článku je ukázáno, jak obchodník dává k podpisu kupci doklad, že je srozuměn s tím, že kupuje reprodukci. Tímto způsobem se obchodník snaží vyhnout nařčení, že prodává falza. Je však otázkou, jakým způsobem je na obrazech označeno, že se jedná o reprodukce. Pokud by se to konstatovalo jen na přiloženém certifikátu, či odstranitelným způsobem na obraze, tak je jen otázkou času, kdy dojde ke zneužití obrazu.

Zničit falzum Chagallla?

18. dubna 2014

Po přečtení článku, začne hodně čtenářů, zejména z okruhu sběratelů a investorů, uvažovat, jak mají postupovat, aby se nedostali do pozice sběratele Langa. Jsou to zejména otázky:
- Je správné ničit zjištěné padělky?
- Nevede ničení k tomu, že majitelé nechtějí podstupovat takové nebezpečí?
- Je skutečně dědic ta správná autorita?

Jsou to otázky, o kterých se dá dlouho diskutovat, rozhodně však cílí ke kořeni problému a způsobu řešení. Náš pohled je, že není nutné falza ničit, ale zamezit tomu, aby se vracely zpět na trh. Trh začíná být nastaven tak, že dílo musí mít jasnou provenienci a potvrzení důvěryhodné autority. Pokud taková expertiza u díla není, ztrácí se možnost jeho prodeje. V současné době jsou takovými autoritami Komitéty na konkrétní autory. Zde je však nutné mít na zřeteli, že v minulosti se dědici umělce sami podíleli na šíření falz. Potřebnosti důvěryhodných expertiz jsou si vědomi i padělatelé. Snad jedinou cestou je hloubková objektivní expertiza odborníků z potřebných oborů zaštítěná státní autoritou.

Soud s prodejci a výrobci padělků v Plzni

20. března 2014

Dne 19.3.2014 začalo u krajského soudu v Plzni po 3 a půl letech od zásahu policie a několikerém odročení hlavní líčení s prodejci a výrobci padělků uměleckých děl. Při poslechu obžaloby se zdálo, že v Plzeňském kraji bylo centrum mezinárodního obchodu s díly významných světových malířů. Nesčetněkrát byla čtena jména  Picasso, Klée, Kandinsky, Chagall, Malewicz, Schiele a další. Většinu obrazů a kreseb, o kterých nebylo zjištěno, kdo je vyhotovil, měli obžalovaní Kreuzer a Kovářík zakoupit již v roce 1993 za částku 50 000 marek. Obrazy začali po roce 2004 prodávat. Zajímavou roli  v celém případu hrál  Jiří V.Kotas, který  společně s obžalovaným Šimonem hledali na obrazy kupce. Kotas byl policií zadržen v roce 2009 v Ostravě, následně zmizel v zahraničí. Rovněž bude zajímavé sledovat, jak soud vyhodnotí roli obžalované Sýkorové, která měla pro Kováříka malovat varianty obrazů významných malířů.  Velmi často bylo v obžalobě čteno jméno Jiřího Dvorského , znalce, který oceňoval obrazy ze sbírky. Odbornost tohoto znalce ukázal již v minulosti pořad České televize.  Tomuto znalci stačí , když je na obraze napsáno Picasso a je to pro něj  originál od Pabla Picassa, a podle toho stanoví i cenu. A takových odborných posudků vypracoval tisíce. Právě probíhající soud je po delší době první, který řeší problematiku prodeje padělků. Jeho průběh budeme sledovat s nadějí, že bude mít pozitivní zpětnou vazbu do společnosti, zejména do uměleckých , sběratelských a investiční skupin.
http://www.denik.cz/plzensky-kraj/soud-v-plzni-zacal-resit-rozsahlou-kauzu-obchodu-s-padelky-obrazu-20140319.html

Aukro.cz

10. března 2014

Přestože při prodeji na Aukro na prodávající vyskočí upozornění:  Ve Vašich nabídkách nesmíte: 1. Nabízet padělané zboží , dochází neustále k tomu, že se  takové předměty neustále nabízí. Jako příklad je možno si prohlédnout podivná díla  Kamila Lhotáka na  Falza-Pochybné autorství.  Ze zákazu, který  byl umístěn na stránky Aukra  je zřejmé, že počet nabízených padělků a následné řešení bylo tak masivní, že Aukro problém vyřešilo uvedeným zákazem. Veškerá odpovědnost je nyní na prodávajícím.

Padělaný Zrzavý

29. ledna 2014

Ve složce Falza- aktuální seznam je možno se podívat na obrazy, které byly zajištěny v případu Trojský kůň. Některá ze zjištěných falz Jana Zrzavého byla následně navrácena původním majitelům. Přestože těmto majitelům věříme, že je nepustí opět do oběhu, zveřejňujeme jejich fotografie. Zájemcům o díla Jana Zrzavého doporučujeme prohlédnout si výše uvedenou složku. Zcela jistě existují lepší možnosti na uložení peněž a kvalitnější obrazy do sbírky.

Hydepark - Vít Vlnas

28. ledna 2014

Dne 21.1.2014 byl hostem Hydeparku  prozatímní ředitel Národní galerie prof.Vít Vlnas - http://www.ceskatelevize.cz/specialy/hydepark/21.1.2014/ .  V zajímavém rozhovoru se zmiňuje i o problematice falz ( 43.minuta pořadu). Potvrdil, že NG disponuje falzy, zejména ze zajištěného německého majetku. Falza by však neměla by být mezi zakoupenými předměty. Falza dokumentují a evidují, vedou je jako sbírkové předměty. Zajímavá a kvalitní jsou  falza středověkých deskových italských maleb. Jak bylo Vlnasem uvedeno, výstava falz by byla jistě zajímavá, dokonce prý NG o ní uvažuje. Zmínka padla i o prověřování obrazů veřejností. Tento původně chvályhodný návrh se zvrhl v to, že do NG chodili zejména podivní obchodníci s uměním, kteří chtěli posouzení obrazů zadarmo. Tato praxe byla následně zastaveno. Velmi důležitou otázkou je, co dělala NG s informací, že jí byla předložena falza? Pokud nepodnikla žádné kroky, tak tím umožňovala kolování  falz, tedy přesně to, čeho se v jiné části pořadu Vlnas obává.

plzen2015

Logo MK

eu-2

Logo PK