Aktuality

Aktuality

eBay - ne vždy tam jsou poklady

3. prosince 2014

 Pokud si sběratel a investor přečte přiložený článek o praktikách nákupů a prodejů na eBay, možná se začne zamýšlet i nad praktikami na ostatních serverech jako je Aukro a nad nabídkami některých internetových webových stránek s uměním. Sběratelé a investoři by si jistě měli dávat pozor, aby se jejich aktivita nestala nekontrolovatelnou vášní. Po probuzení z této vášně se někdy stává, že se snaží své prokázané falzum prodat, aby se zbavili svého černého Petra a dostali zpět alespoň část investovaných peněz. To se stalo panu pastorovi Sutherlandovi, který byl stíhán za prodej falza, které předtím sám zakoupil. Prodával jej přesto, že mu bylo autoritou sděleno, že to zcela jistě není dílo Damiena Hirsta.

Padělky - časovaná bomba

1. prosince 2014

Asi to není překvapující, ale kromě obrazů a uměleckých děl se padělá téměř vše. Zde se o tom můžete přesvědčit: http://www.youtube.com/watch?v=v2JBnADB07A.

Aféra Senke

29. listopadu 2014

Nadace Alberta a Anette Giacometti sleduje samozřejmě výskyt falz Alberta Giacomettiho na trhu. Jedním z padělatelů , který distribuoval padělky byl i Lothar Senke, kterého za jeho činnost odsoudil soud ve Stuttgartu 30. června 2011. Zároveň přikázal zničení největší časti padělaných soch. Jak je v článku uvedeno, byla některá falza navrácena podvedeným majitelům. Existuje nebezpečí, že se jednoho dne znovu objeví na trhu. Máme informace, že se v současné době v Praze prodávají sochy A. Giacomettiho. Nejsou to právě tyto navrácené předměty?

Informace pro sběratele

29. července 2014

Seriál Treasure Detectives, obsahuje zkušenosti, návody a postupy jak odhalit falza. Vybraná videa překládáme a umistujeme na naše stránky. Na stránce seriálu je možno shlédnout i zajímavá krátká videa Curtise Dowlinga v angličtině, která se věnují odhlalování padělků. Budeme pracovat na jejich překladu do češtiny.

Výstava falz nejvýznamnějších umělců vzbudila velký zájem v USA

10. června 2014

V USA ve Springfieldu se otevřela výstava padělků známých padělatelů. Informuje o tom i ruská televize. Možná i proto, že ruští sběratelé jsou častým cílem padělatelů. Podle všeho má výstava mimořádný úspěch. Je vidět, že návštěvníky téma padělků přitahuje. Zajímavé jsou osudy padělatelů, způsoby padělání a způsoby, jakým se dostávají  falza do sbírek muzeí a sběratelů. Zarážející je i číslo padělků na trhu.
Výstava je jistě zajímavým edukačním, možná i komerčním počinem. Rovněž ukazuje na zvyšující se nebezpečí pro sbírkotvorné instituce, sběratele a investory.
Meegerenovi se podařilo, možná záměrně, zesměšnit odborníky svými Vermeery, v ČR však jsou "znalci", kteří již mnohokrát určili falzum jako originál, a stále produkují své expertizy. Jak je to možné? Možná je to tím, že stát nemá sílu s tím něco dělat a odborná věřejnost zase zájem zjednat nápravu.

Celý článek zde

Bulletin Uměleckohistorické společnosti o problematice falz

4. června 2014

Bulletin č.1/2014 se věnuje problematice výskytu falz na trhu s uměním, příčinám a současně jsou navrhována řešení. Řešení systémová, ale pravděpodobně dlouhodobá. V současné době prosadit pozitivní právní úpravu a s ní spojené další normy, je běh na dlouhou trať. Následně, a to je hlavní, musí být ještě vůle zákon vymáhat. S naší obvyklou délkou soudních řízení či stavu resortu justice, není moc velká naděje na rychlou nápravu. Možná by bylo rychlejší a efektivnější využít samoregulujících a samočistících mechanismů takových organizací, jako je UHS. Je načase pojmenovávat nešvary a osoby, které se jich dopouštějí a tím ničí výtvarné umění a trh s uměním. V článku autora Vyskočila o Novém občanském zákoníku (NOZ) jsou zajímavé informace, zejména § 1109-Nabytí vlastnictví od nevlastníka, a s tím spojený institut dobré víry, jistě moc nepotěší původní vlastníky. Zajímavé jistě bude sledovat aplikaci § 2950-Škoda způsobená informací nebo radou.

Vlastně to dobře dopadlo

4. června 2014

V červnu 2012 se uskutečnila loupež v Olomouci, která překvapila zejména způsobenou škodou ve výši 415 milionů korun. Výši škody opravňovala zejména krádež obrazu A. Renoira a kresby P. Picassa.

Informace z nedávné doby, že policie zadržela gang, který olupoval a v některých případech i vraždil bohaté podnikatele, byla zajímavá zejména tím, že mezi poškozenými byl i majitel zmíněných obrazů.

Již po loupeži obrazů a zejména po zadržení gangu se objevila otázka ohledně pravosti uloupených obrazů. Zodpovězení této otázky nebude jednoduché, je fakticky nemožné do doby, než se obraz a kresby najdou.

V případě, že se jednalo o falza, mohlo se za horší konstelace stát, že majitel mohl přijít o život kvůli zcela bezcenným padělkům. To by byl pech.

http://www.novinky.cz/krimi/336299-praktiky-vrazedneho-gangu-vpadli-do-domu-a-uloupili-renoira-ale-byl-pravy.html

Padělky? Možná falešná mistrovská díla

16. května 2014

Ken Perenyi jistě nebyl obyčejný padělatel, jak zjistíme po přečtení článku. Kvalita jeho falz byla jistě na vysoké úrovni. V článku je ukázáno, jak obchodník dává k podpisu kupci doklad, že je srozuměn s tím, že kupuje reprodukci. Tímto způsobem se obchodník snaží vyhnout nařčení, že prodává falza. Je však otázkou, jakým způsobem je na obrazech označeno, že se jedná o reprodukce. Pokud by se to konstatovalo jen na přiloženém certifikátu, či odstranitelným způsobem na obraze, tak je jen otázkou času, kdy dojde ke zneužití obrazu.

plzen2015

Logo MK

eu-2

Logo PK