Aktuality

Aktuality

Dokumentujte své sbírky

Ukradený obraz S.Dalího byl poštou vrácen galerii. kde byl odcizen. V článku je uveden názor, že se tak stalo pravděpodobně proto, že krádeži byla věnována velká pozornost a publicita, což znemožnuje další prodej. S tímto názorem se dá souhlasit, a proto doporučujeme sběratelům, aby své sbírky dokumentovali, a v případě krádeže nechali vložit do policejní databáze PSEUD. Po takových zveřejněných ukradených předmětech se bude snižovat poptávka. Pokud nebude poptávka, nebudou se ani krást!  V tomto směru trh dobře funguje. 

http://aktualne.centrum.cz/zahranici/amerika/clanek.phtml?id=750401

Toyen-Reportéři ČT

Kdo se podívá na pořad o odcizeném obrazu od Toyen v pořadu Reportéři ČT ze dne 29.10.2012, tak jistě nebude mít dobrý pocit z toho, jak se v Česku funguje trestní řízení. Soud se ani zdaleka nepřiblížil spravedlnosti. Celé trestní řízení ukázalo, že pro majitele mohlo být   jednodušší a finančně zajímavější, kdyby kývli na nabídku obžalovaných. Mohli tak mít 1 800 000,-Kč, ušetřit si výslechy, další náklady a tři roky nejistoty. Pro poškozené z toho plyne, že se nemají spoléhat na soudy a policii.

Zdroj: http://www.ceskatelevize.cz/porady/1142743803-reporteri-ct/212452801240043/

Sběratel Dalík

Sběratel Dalík

Česká televize dne 26.10.2012 v 19.11 hod. informovala o prodeji cyklu M.Medka, který vlastnil M.Dalík . Současně s tímto cyklem měl prodat i další díla. Škoda, že jsme se nedozvěděli, o která díla a autory se jednalo. Snad neprodal vše. Možná se ještě některá nacházejí ve vile v Toskánsku. Byla by škoda pro umělce, kdyby Dalík pověsil sbírání na hřebík.

 Zdroj: http://www.lidovky.cz/dalik-rozprodal-sbirku-obrazu-za-80-milionu-korun-fbp-/ln_domov.asp?c=A121026_200647_ln_domov_ziz

Rahman –padělatelství v Anglii

Že se umění padělá na celém světě, není žádným překvapením. V Anglii to jeden bývalý učitel provozoval stejně jako jiní padělatelé. Padělal známé autory Picassa , Bacona a další moderní anglické malíře, po kterých je poptávka. Ani se moc nesnažil. Soustředil se na předložení dobrého původu díla. Ty doklady samozřejmě padělal. Když nějaký kupec zpochybnil autentičnost díla, vrátil peníze. Nepřipomíná tato praxe praxi nějakých galerií v Čechách? Co se stane s takto vrácenými díly? Nenacházejí se náhodou v jiné sbírce? Taková díla se již nesmí vracet bez řádného prověření na trh!!

Překlad článku zde.

Kuplířka-dědictví velkého padělatele

Obraz „Kuplířka” v Courtaldově Institutu Umění v Londýně, o kterém se věřilo, že může být dílem holandského mistra Dircka van Baburen ze 17.století je padělek. Po forenzní expertize obrazu se prokázala umělá pryskyřice podobná bakelitu. A náhle bylo po víře. Tuto pryskyřici používal H. van Meegeren, aby dílu dodal patinu stáří. Případ ukazuje, že nestačí víra, ale je potřebná komplexní expertíza, včetně prokázání původu. Prokázaný původ díla bude hrát do budoucna stále větší roli při prodeji. Podvodníci si toho jsou již nyní vědomi a snaží se zajímavý původ díla zajistit. Nyní je na tahu kupující, který si tento předložený původ bude muset prověřit.

Překlad článku zde.

Toyen-špatná zpráva pro majitele odcizených uměleckých děl

Dne 22.10.2012 byli u okresního soudu v Benešově byli zproštěni obžaloby Běhunčík, Šimon a Filip s tím, že se skutek stal, ale není trestným činem. Soudkyně se neobvykle dlouho a podrobně věnovala nabytí odcizeného obrazu Běhunčíkem a téměř se něvěnovala aktivitě Šimona a Filipa, když vstoupili do kontaktu s původními majiteli obrazu.  Rozhodně výsledek a celé soudní jednání  bylo nezáviděníhodnou zkušeností pro původní majitele obrazu. Tři roky chodili k soudu, viděli svůj rodinný obraz, který jim byl ukraden a věřili, že se jim po soudu vrátí. Nyní je dost  pravděpodobné, že jim nebude nikdy vrácen. Výsledek celého trestního řízení moc nepřipomíná spravedlnost ani ochranu vlastnictví. Spíše je jedná o návod, jakse mají chovat zloději a překupníci kradených uměleckých děl. Věc nekončí, státní zástupkyně se odvolala. Dá se předpokládat, že poškození podají žalobu na určení vlastnictví. Rozsudek trestního soudu zveřejníme.

Zdroj: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani//10118379000-udalosti-v-regionech-praha/212411000141022-udalosti-v-regionech/

Zdroj: http://praha.idnes.cz/soudni-spor-o-obraz-severni-krajina-malirky-toyen-fse-/praha-zpravy.aspx?c=A121022_1843776_praha-zpravy_sfo

Krádež v galerii v Rotterdamu

Tak tady máme další krádež děl významných autorů, tak významných, že částka odcizených obrazů by výrazným způsobem pomohla našemu státnímu rozpočtu. Krádež je zajímavá jednak z toho důvodu, že pachatelé obešli bezpečnostní zařízení, byli tedy kvalitně informováni o způsobu zabezpečení. To navozuje myšlenku spolupráce někoho z galerie nebo zabezpečovací firmy s pachateli. Další a hlavní je motiv k takovému činu, Takové obrazy jsou na legálním trhu neprodejné. Je možné, že bláznů, kteří si je mohou chtít přivlastnit pouze pro sebe a pak si je prohlížet v trezorové místnosti, může být asi  dost. Možnost pojišťovacího podvodu je v tomto případě hodně divokou variantou.  Info o krádeži vysílala ČT24 dne 16.10.2012 ve 20.05 hod

Zdroj: http://www.lidovky.cz/v-rotterdamu-zmizely-obrazy-picassa-matisse-i-gogha-fyh-/ln_zahranici.asp?c=A121016_140357_ln_zahranici_jv

Druhý soudní proces s Galerií Knoedler z NY

Po přečtení překladu článku upozorňujeme na několik skutečností, které z článku vyplývají. Zejména na to, že i tak významné galerie jsou podezřelé z prodeje padělků, a jak se zdá, oprávněně. Při prověřování díla je jistě nezbytná forenzní expertiza. Důvěřovat galeristovi, že zrovna vaše dílo zařadí do chystané monografie autora a cena vašeho díla vzroste, se také nemusí vyplnit. Prodej významných a drahých děl stojí na morální úrovni galeristů, a jak je možno se dočíst, morální úroveň je pokleslá nejen v ČR , ale i v USA. U nás jde o miliony korun v USA o miliony dolarů, a to je dost lákavé. Překlad zde .

Zdroj: http://www.nytimes.com/2012/03/29/nyregion/knoedler-gallery-is-accused-of-selling-fake-rothko-painting.html?_r=1

plzen2015

Logo MK

eu-2

Logo PK