Aktuality

Aktuality

Jednání na ministerstvu spravedlnosti dne ČR 26.1.2009

Dne 26.1.2009 se zúčastnili zástupci  o.s.Falzum STOP  jednání na legislativním odboru ministerstva spravedlnosti ČR. Předmětem jednání bylo  informování o stavu připravované novely zákona č.36/1967 Sb. o soudních znalcích a tlumočnících a názory a připomínky k novele ze strany zástupců o.s. zejména k §§ 4,5 a 9.  Zástupci ministerstva informovali, že o průběhu přípravy zákona a o tom, že se z jejich pohledu se jedná o optimální kompromis. Dále informovali o skutečnosti, že zákon se v současné době nachází na posouzení v příslušných komisích vlády ČR. Konkrétní výsledky posouzení nejsou v současné době k dispozici. Dá se však již nyní předpokládat, že z novely bude vyřazen problematický § 4/1f. Diskuse se dá očekávat v dalším legislativním procesu i k dalším odstavcům § 4 Dále k § 5/3  ohledně přibírání nových znalců a § 9, který řeší výši minimálního pojištění znalce. V této souvislosti bylo připomenuto, že soudní znalci za své posudky odpovídají  již nyní ve smyslu § 420 OSŘ. Stávající znění zákona č.36/1967 Sb. a navrhované novely jsou umístěny se složce Zajímavé odkazy.

Obchod s uměním pokračuje

Jak je vidět z výsledků aukce umění na Žofíně, která se uskutečnila 25.1.2008, zájem o kvalitní umění stále trvá. Obraz G.Bragua se prodal téměř za 10 mil.Kč. čt1 25.1.2009 19:14:30 hod. Odkaz na reportáž je v sekci Videa.

Španělská policie zadržela odcizené a padělaná díla S.Dalího

Podle zpravodajství čt24 z 23.1.2009  10.06.30 hod. , byla na jihu Španělska zadržena odcizená umělecká díla S.Dalího. Zároveň s nimi byly zadrženy i předměty, které jsou důvodně podezřelé z padělání. U těchto padělků byly i certifikáty potvrzující jejich pravost. Jedná se o podvodné praktiky, které jsou dobře známy i českým sběratelům. V tomto případě chtěli podvodníci využít výročí úmrtí umělce. Můžeme jen spekulovat, že se mohlo jednat o zájemce, kteří byli srozuměni s tím, že část děl je odcizených, a o to více mohli mít radost z nízké nabývací ceny. Aby měl radost i podvodník, tak do nabízeného souboru vložil i padělky. Opakuji, jedná se o spekulaci, ale sběratel by se měl řídit pravidlem, že ve velkých souborech je velká pravděpodobnost výskytu padělku.V sekci Videa se nachází reportáž.

Padělky nejsou naší výsadou

Ve výskytu padělků nejsme žádnou raritou. O problémech s nimi píše i francouzský tisk. Co to vše přináší si můžete přečíst zde: Césarovo dědictví .

Reportéři ČT-Obrazy Pravoslava Kotíka - falza nebo originály?

Je to zamotané jako detektivka. Dva stejné obrazy: oba originály, nebo jedno falzum? Znalecké posudky řeknou jednou tak, podruhé onak - podle toho, kdo o jejich vypracování požádá. Jejich podvedený majitel napadá galerii, která ho prý napálila. Na první pohled se to zdá být logické. Jenže na druhý se v jeho krocích objevují rozpory. Bojuje opravdu proti padělkům, nebo tady jde o něco jiného? Rozplést případ se pokoušela reporérka Aneta Vojtěchová. Reportáž se nachází v sekci Videa.

Registrace občanského sdružení na MVČR

Vážení návštěvníci, chceme Vám sdělit, že dne 26.9.2008 Ministerstvo vnitra České republiky zaregistrovalo občanské sdružení Falzum STOP, které  bude vyvíjet činnost v rámci svého programu. Budeme nabízet pomoc a korektní služby v zájmu všech poctivých sběratelů a investorů. Věříme, že naše služby budou rovněž využívat i všichni poctiví galeristé, kteří nechtějí riskovat svoji dobrou pověst. Těšíme se na spolupráci.

Vážení návštěvníci, sběratelé a investoři,

Ano, jste na správném místě. Nacházíte se na stránkách, které pro Vás zřídilo občanské sdružení Falzum-STOP. Jak vyplývá z názvu sdružení, vytýčili jsme si za cíl pomoci Vám při nákupu uměleckých předmětů, a tím výrazně eliminovat negativní důsledky, které má nákup padělaného díla či předmětu pro kupujícího. Finanční ztráta, znehodnocení sbírky, případně zbytečná, zdlouhavá a finančně nákladná soudní jednání rozhodně nikoho nepotěší, a právě na jejich eliminaci je zaměřena naše činnost. Pokud jste v minulosti uskutečnili obchod o kterém pochybujete, či dokonce víte, že jste se stali obětí podvodu, nabízíme vám pomoc při řešení těchto záležitostí.

Co nás vedlo k založení sdružení?

Od 90.let minulého století se množí informace, že se na trhu s uměním se vyskytují padělky uměleckých děl-obrazů, skulptur od autorů, o které je momentálně zájem na trhu s uměním. V odborných kruzích se šíří informace, že to a to dílo je falzum, tato a zase tamta galerie prodává padělky. Přes tato podezření se na trhu stále více objevují padělaná díla. Někteří odborníci tvrdí, že až 40% uměleckých děl autorů, o které je zájem, jsou falza.

Přes tato neuvěřitelná čísla a zprávy bylo do současné doby odsouzeno, a to ještě k velmi nízkým trestům pouze několik podvodníků, kteří distribuovali padělané předměty.

Další nebezpečnou oblastí jsou prodeje kradených předmětů. Koupě takového předmětu může pro kupujícího znamenat případné zabavení díla a následné soudní řízení, ať již trestní, či občanskoprávní. V každém případě se nejedná o příjemné záležitosti.

plzen2015

Logo MK

eu-2

Logo PK